Asztrozófia

"csillag-bölcselet"

Az asztrozófia szó jelentése: „csillag-bölcselet”. Olyan ősi tudomány ez, melynek eredetét pontosan nem ismerjük. A csillagok és bolygók rendezési elvének tanulmányozása, mozgásuk feljegyzése, merész kultúrtörténeti becslések szerint egészen Nimródig, a Föld első koronázott királyáig, a Magyarok Ősapjáig nyúlik vissza. Elsőként ö volt az, aki a csillagos égbolt által sugárzott energiarendszer és a földi élet történései közötti összefüggésre világított rá.

A csillagos égbolt elemeinek - a Nap, a bolygók, a csillagok, stb, - elhelyezkedése, haladása, csillaghalmazzá rendeződése, fényszögei, mind-mind egy meghatározott, előre kiszámítható energiarendszert alkotnak és sugároznak a Föld irányába. (a rendszer elemei közül talán a hold energiájához kötődőek a legismertebbek, mint például az ár-apály jelenség, a vérzékenységre való fokozott hajlam teliholdnál, vagy a nők termékenységi ciklusa, stb… ).

A természettel való összhang egyik fontos eleme a csillagos égbolt energiáira való ráhangolódás. Az égbolt segítő impulzusokat küld Földünk felé életünk minden percében – a Teremtő Isten végtelen kegyelme és Szeretete mutatkozik meg ebben!

Az asztrozófia a bolygók és a csillagok egyes csillagképekben, csillaghalmazokban való haladása szerint értelmezi az ég üzeneteit. Ez az alapvető különbség az asztrológia és az asztrozófia között.

Az asztrológia ie. IV. században Babilonban kialakított tudomány, mely  lényegesen leegyszerűsítette a csillagos égbolt összetett üzenetrendszerét. Ennek a leegyszerűsítésnek az lett a következménye, hogy a Nap és a bolygók égen elfoglalt tényleges helyzetükhöz képest többnyire más zodiákus jegybe kerültek. Ugyanígy fontos különbség, hogy az asztrológia két lényeges csillagképet nem emelt át a saját rendszerébe, amelyeken a Nap áthalad. Ezek a beavató Nimród/Orion, illetve a Kígyótartó csillagképek.

Az asztrológia tudománya 2500 éves, azóta hatja át földi világunkat, - én magam is hosszú időn keresztül tanultam, tanulmányoztam és nagyon sokat köszönhetek neki.

A csillagos égbolt végtelenségét, magasabb szellemi üzenetét - felénk, emberek felé sugárzott végtelen szeretetét azonban a csillagok filozófiája, az asztrozófia időtlen tudománya hordozza, melyben az egyetlen kötőerő a FÉNY.